UGHS full form

University of Guyana Hindu Society